Uppföljning av Idemia Sweden AB

3 mars 2020

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet genomför just nu en utredning av ramavtalsleverantören Idemia Sweden AB.

I mitten av februari fick Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet kännedom om att ramavtalsleverantören Idemia Sweden AB, tillsammans med övriga bolag i Idemia-koncernen, finns med på Världsbankens publika lista över svartlistade företag.

Läs mer på Avropa.se hur Statens inköpscentral agerar i frågan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.