Beslut om utbetalning ur resegarantin

13 mars 2020

Den 10 mars 2020 beslutade Kammarkollegiet om att betala ut ersättning enligt resegarantilagen ur den säkerhet som Golf World Travel and Education NFS AB har ställt.

Kammarkollegiet har mottagit ansökningar om ersättning enligt resegarantilagen efter att Golf World Travel and Education NFS AB i januari 2020 meddelat sina resenärer att företaget på grund av ekonomiska problem inte kunnat leverera de bokade paketresorna.

Kammarkollegiet har gjort bedömningen att det bristande fullgörandet vid de aktuella tillfällena berodde på insolvens hos Golf World Travel and Education NFS AB.

Mer information om hur resegaranti fungerar och hur du ansöker om ersättning