• Start
  • Aktuellt
  • Information på grund av rekommendationen att övergå till distansundervisning

Information på grund av rekommendationen att övergå till distansundervisning

17 mars 2020

Eftersom högskolor och universitet nu rekommenderas att övergå till distansutbildning på grund av Coronaviruset Covid-19 så vill vi informera om hur försäkringarna gäller för studenterna. Vi informerar även om vad som gäller för försäkringarna som hör till yrkeshögskolan.

Universitet och högskolor i Sverige

Personskadeförsäkring för studenter

Den här är en olycksfallsförsäkring som studenterna omfattas av under skoltid/praktiktid i Sverige. Den gäller under skoltid i högskolans lokaler. Den gäller även under skoltid på ett lärcenter där studenten deltar i utbildningen med lärare eller online. Den gäller inte i hemmet, på stadsbibliotek osv.

Vid distansstudier gäller den alltså inte om man studerar eller deltar utbildningen online från hemmet. Händer ett olycksfall i hemmet så hänvisas studenten till egen hemförsäkring.

Mer om personskadeförsäkring för studenter

Student IN/FAS/FAS plus

För de studenter som omfattas av någon av dessa försäkringar och väljer att stanna kvar i Sverige och delta i distansutbildningar så gäller försäkringen som vanligt. Om studenten vill avbryta sina studier eller delta i distansutbildningar från hemlandet, så ersätts inte resan till hemlandet. Studenterna omfattas heller inte av någon försäkring från Kammarkollegiet i sitt hemland, även om de bedriver distansstudier från en svensk högskola eller universitet.

Mer om Student in-försäkringen

Mer om FAS och FAS plus

Yrkeshögskolan

Personskadeförsäkring för YH-studenter

Denna försäkring är en olycksfallsförsäkring som YH-studenterna omfattas av under skoltid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där skoltiden/lärande i arbetet (LIA) bedrivs.

Med skoltid avses all tid som tillbringas i de lokaler eller inom det område där teoretisk utbildning eller lärande i arbete bedrivs samt all annan tid då den studerande deltar i verksamhet i utbildningsanordnarens regi.

Den gäller även under skoltid på ett lärcenter där studenten deltar i YH-utbildningen med lärare eller online.

Försäkringen gäller inte i hemmet.

Vid distansstudier gäller den således inte om man studerar eller deltar i utbildningen online från hemmet. Händer ett olycksfall i hemmet så hänvisas YH-studenten till egen hemförsäkring.

Mer om personskadeförsäkringen för YH-studenter

Underskrifter från myndigheten

Handläggaren på myndigheten sänder ett mail till oss på forsakring@kammarkollegiet.se tillsammans med skadeanmälan från den försäkrade med innehållet:

Student

Ämne: Studentens namn

Härmed intygas att XX omfattas av Student IN/Samling/Student Ut/Samling/Personskadeförsäkringen för studenter/FAS osv enligt bilagd skadeanmälan.

För Student IN och UT biläggs även en kopia av utbytesavtalet.

Utländska besökare/Sjuk och föräldraförsäkring för doktorander

Ämne: Den försäkrades namn

Härmed intygas att XX omfattas av Försäkring för utländska besökare/Sjuk och föräldraförsäkringen för doktorander enligt bilagd skadeanmälan.

Tjänsteresa/URA

Ämne: Resenärens/den utsändes namn

Härmed intygas att XX omfattas av Statens tjänstereseförsäkring/URA enligt bilagd skadeanmälan.

Nyheten uppdaterades 2020-03-17 klockan 16:26