• Start
  • Aktuellt
  • Information på grund av rekommendationen att övergå till distansundervisning

Information på grund av rekommendationen att övergå till distansundervisning

17 mars 2020

Eftersom högskolor och universitet nu rekommenderas att övergå till distansutbildning på grund av Coronaviruset Covid-19 så vill vi informera om hur försäkringarna gäller för studenterna. Vi informerar även om vad som gäller för försäkringarna som hör till yrkeshögskolan.

Universitet och högskolor i Sverige

Personskadeförsäkring för studenter

Detta är en olycksfallsförsäkring som studenterna omfattas av under skoltid/praktiktid/LIA i Sverige. Den gäller under skoltid i skolans lokaler. Den gäller även under skoltid på ett lärcenter där studenten deltar i utbildningen med lärare eller online.

Efter regeringens beslut nedan gäller försäkringen även vid distansstudier. Försäkringen gäller vid olycksfall under distansstudier om olycksfallet står i direkt samband med de studier som ska utföras.

Detta gäller från den 18 mars och så länge som Folkhälsomyndigheten rekommenderar att all undervisning i universitet och högskolor ska bedrivas på distans. Folkhälsomyndigheten har ändrat sin rekommendation och från den 16 juni 2020 är rekommendationen om distansundervisning borttagen. Efter det datumet gäller inte Personskadeförsäkringen för studenter/YH studenter vid distansstudier.

Mer information på regeringens webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Mer om personskadeförsäkring för studenter

Student IN/FAS/FAS plus

För de studenter som omfattas av någon av dessa försäkringar och väljer att stanna kvar i Sverige och delta i distansutbildningar så gäller försäkringen som vanligt. Om studenten vill avbryta sina studier eller delta i distansutbildningar från hemlandet, så ersätts inte resan till hemlandet. Studenterna omfattas heller inte av någon försäkring från Kammarkollegiet i sitt hemland, även om de bedriver distansstudier från en svensk högskola eller universitet.

Mer om Student in-försäkringen

Mer om FAS och FAS plus

Underskrifter från myndigheten

Handläggaren på myndigheten sänder ett mail till oss på forsakring@kammarkollegiet.se tillsammans med skadeanmälan från den försäkrade med innehållet:

Student

Ämne: Studentens namn

Härmed intygas att XX omfattas av Student IN/Samling/Student Ut/Samling/Personskadeförsäkringen för studenter/FAS och så vidare enligt bilagd skadeanmälan.

För Student IN och UT biläggs även en kopia av utbytesavtalet.

Utländska besökare/Sjuk och föräldraförsäkring för doktorander

Ämne: Den försäkrades namn

Härmed intygas att XX omfattas av Försäkring för utländska besökare/Sjuk och föräldraförsäkringen för doktorander enligt bilagd skadeanmälan.

Tjänsteresa/URA

Ämne: Resenärens/den utsändes namn

Härmed intygas att XX omfattas av Statens tjänstereseförsäkring/URA enligt bilagd skadeanmälan.

Nyheten uppdaterades 2020-04-17 klockan 10:35