Reviderade försäkringsvillkor för UVA- och UVAplus

17 juni 2020

De reviderade försäkringsvillkoren riktar sig till utlandsstationerad personal vid Regeringskansliet och Sida och börjar gälla den 1 juli 2020.

Revideringen består av förtydliganden av rubriker samt att vi flyttat några avsnitt i syfte att villkoren ska ha samma disposition som övriga villkor hos oss på Kammarkollegiet.

Eftersom vi nu har avtal med det gemensamma skaderegistret, GSR, så finns ny information om detta i avsnitt 4 Allmänna villkor.

Försäkringsvillkor UVA som börjar gälla 2020-07-01

Försäkringsvillkor UVAplus som börjar gälla 2020-07-01