Ersättningsbeslut fattat rörande Go InStyle AB

21 september 2020

Den 16 september 2020 beslutade Kammarkollegiet att betala ut ersättning enligt resegarantilagen ur den säkerhet som Go InStyle AB, 556584-6317, har ställt.

Flera ansökningar om ersättning enligt resegarantilagen har kommit in till Kammarkollegiet efter att reseföretaget Go InStyle AB den 20 mars 2020 försattes i konkurs.

Kammarkollegiet beslutar att reseföretag ska ställa en resegaranti beräknat på företagets budget. Reseföretaget Go InStyle AB har ställt en resegaranti på 500 000 kr. Uppgifter som Go InStyle AB lämnat till Kammarkollegiet har dock inte varit korrekta. Till följd av detta räcker den av Go InStyle AB ställda säkerheten inte till full utdelning. Kammarkollegiet har därför gjort en procentuell fördelning på cirka 60 procent bland de ersättningsberättigade resenärerna.

Mer information om hur resegaranti fungerar