Revideringar i anvisningar för gode män vid Allmänna arvsfonden

23 september 2020

Den 14 september 2020 reviderades anvisningarna för gode män vid Allmänna arvsfonden. Här kan du enkelt se vilka ändringar som har gjorts.

Sammanställning av revideringarna

Språket i anvisningarna har fått en översyn. Dessutom har följande tillägg gjorts:

  • Hanteringsordning när elektroniska lagringsmedia påträffas i dator eller annan lagringsenhet. Av hänsyn till arvlåtaren strävar vi efter att undvika att personlig information som kan finnas på sådana utrymmen ska komma på avvägar.
  • Förtydligande av kravet på avslutsbesked avseende samtliga påträffade bankkonton. Detta är något som vi kräver in i samband med att uppdraget redovisas till oss. Checklistan har kompletterats med den uppgiften.
  • Förtydligande kring den gode mannens ansvar i vissa fall rörande släktutredning. Det kan till exempel uppkomma skäl att komplettera den släktutredning som finns i ärendet för att säkra att behörighet finns.
  • Förtydligande avseende ansträngningar för att spåra upp eventuellt testamente. Vi strävar så långt det är möjligt att hedra arvlåtarens yttersta vilja. Därför har vi givit exempel på åtgärder som bör utföras för att leva upp till vår strävan och den rimliga förväntan som finns på oss att undersöka om arvlåtaren lämnat ett testamente.