Skyoffice Travel AB i konkurs

6 november 2020

Reseaktören Skyoffice Travel AB, 556898-0725, inledde konkurs den 3 november 2020. Reseaktören har resegaranti hos Kammarkollegiet.

Du som har köpt en paketresa kan ansöka om ersättning ur företagets resegaranti. Notera att du inte kan få någon ersättning från reseföretagets resegaranti om din resa har avbokats eller blivit inställd på grund av coronaviruset eller UD:s avrådan.

Här hittar du information om hur du ansöker om ersättning ur resegarantin på Kammarkollegiet.

Observera att en eventuell ansökan om ersättning enligt resegarantilagen måste ha kommit in till Kammarkollegiet senast inom tre månader från det att det står klart att den paketresa/resetjänst som avses med begäran inte kommer att genomföras.