Ny EU-portal med Kammarkollegiets information på plats

14 december 2020

Från och med den 12 december finns en gemensam digital ingång i Europa – Your Europe. Syftet är att minska de hinder som finns i dag för att hitta information eller utföra ärenden över gränserna inom EU. Kammarkollegiet finns representerade med information om tolkar, översättare och resegaranti för resenärer och reseaktörer.

Bilden visar den officiella logotypen för Your Europe och som finns på alla webbsidor som är anslutna till portalen youreurope.eu.

Bilden visar den officiella logotypen för Your Europe och som finns på alla webbsidor som är anslutna till portalen youreurope.eu.

Bakgrunden till portalen är EU-förordningen om en gemensam digital ingång – Single Digital Gateway (SDG) – som tar fasta på ett digitalt användarvänligt Europa. Den nya portalen youreurope.eu syftar till att underlätta för privatpersoner och företagare att hitta information och utföra ärenden digitalt inom hela EU och än så länge är det tjänster och information rörande tolkar, översättare och resegaranti för resenärer och reseaktörer som finns på plats i portalen för Kammarkollegiets räkning.

– En bärande princip för SDG-förordningen är att uppgifter från privatpersoner och företag enbart ska lämnas en gång till det offentliga– Once Only Principle, säger Magnus Matts, informationssäkerhetssamordnare och samordnare av SDG-arbetet på Kammarkollegiet.

Att förverkliga Once Only Principle kommer att ske etappvis i hela Europa.

Underlätta för privatpersoner och företagare

Portalen innehåller bland annat information om vilka regler som gäller om du vill arbeta, studera på universitet eller vad som gäller om du bli sjuk i ett annat EU-land. För företagare finns information om vad du behöver veta och göra för att starta och driva företag över hela Europa. Portalen tillhandahåller även kontaktvägar för hjälp och support. Informationen ska finnas på engelska.

Alla webbsidor som omfattas av SDG-förordningen har en Your Europe-logotyp på respektive myndighets webbplats med en möjlighet till användaråterkoppling. Sidorna är dessutom taggade med metadata så att EU-kommissionen kan samla in besöksstatistik från samtliga myndigheters webbsidor.

Genomförandet sker i etapper

Den första etappen består av etableringen av portalen Your Europe som innehåller information från statliga myndigheter. Nästa etapp sker i december 2022 då alla kommuner och regioner ska bidra med information till portalen. Sista etappen för genomförandet sker i december 2023. Då ska även digitala tjänster finnas på plats som gör det möjligt utföra digitala ärenden över gränserna.

DIGG är nationell samordnare

Myndigheten för digital förvaltning, DIGG, är utsedd nationell samordnare för arbetet med att införa EU-förordningen om en gemensam digital ingång i Sverige. Under året har ett DIGG samverkat med ett 60-tal myndigheter och ett flertal aktörer för att förbereda genomförandet. Arbetet fortsätter under kommande år för att genomföra alla etapper i SDG-förordningen.

Länkar för mer läsning

Länk till youreurope.eu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till digg.se med information om SDG Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Länk till EU-förordningen Single Digital Gateway Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.