Svanbergs Resebyrå Eftr AB i konkurs

18 januari 2021

Reseaktören Svanbergs Resebyrå Eftr AB, 556692-3727, inledde konkurs den 11 december 2020. Reseaktören har resegaranti hos Kammarkollegiet.

Du som har köpt en paketresa kan ansöka om ersättning ur företagets resegaranti. Notera att du inte kan få någon ersättning från reseföretagets resegaranti om din resa har avbokats eller blivit inställd på grund av coronaviruset eller myndighetsbeslut.

Här hittar du information om hur du ansöker om ersättning ur resegarantin.

Observera att en eventuell ansökan om ersättning enligt resegarantilagen måste ha kommit in till Kammarkollegiet senast inom tre månader från det att det står klart att den paketresa/resetjänst som avses med begäran inte kommer att genomföras.