Bankekinds Buss AB i konkurs

27 januari 2021

Reseaktören Bankekinds Buss AB, 556259-7541, inledde konkurs den 15 januari 2021. Reseaktören har resegaranti hos Kammarkollegiet.

Ansök om ersättning ur resegarantin

Du som har köpt en paketresa kan ansöka om ersättning ur företagets resegaranti. Notera att du inte kan få någon ersättning från reseföretagets resegaranti om din resa har avbokats eller blivit inställd på grund av coronaviruset eller myndighetsbeslut.

Du hittar information om hur du ansöker om ersättning ur resegarantin på vår webbplats. Använd gärna vår e-tjänst när du ansöker om ersättning.

Ansök om ersättning ur resegarantin

Vi har en hög arbetsbelastning med anledning av läget i resebranschen och samhället i stort på grund av Covid-19. Handläggningstiden är därför betydligt längre än normalt, i dagsläget cirka sex månader.

Observera att en eventuell ansökan om ersättning enligt resegarantilagen måste ha kommit in till Kammarkollegiet senast inom tre månader från det att det står klart att den paketresa/resetjänst som avses med begäran inte kommer att genomföras.