Anvisningar för gode män vid Allmänna arvsfonden har reviderats

18 februari 2021

Den 17 februari 2021 reviderades anvisningarna för gode män vid Allmänna arvsfonden. Här kan du se vilka ändringar som har gjorts.

Två tillägg har gjorts i anvisningarna:

1. Tillägg i checklistan: Bekräftelse på nedstängt konto på plattform för sociala media.

2. Under rubriken Avvecklingen av boets egendom har ett helt nytt stycke lagts till:

Konton på sociala media

Om arvlåtaren har konto på en plattform för sociala media ska det inaktiveras omgående. I vissa fall finns en möjlighet att kontot omvandlas till ett minneskonto. Inkommer önskemål om detta ska begäran underställas Kammarkollegiet. Har någon sådan begäran inte inkommit avslutas kontot i samband med att avvecklingsuppdraget redovisas. För mer information hänvisas till www.efterlevandeguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där kontaktuppgifter till de vanligaste plattformarna för sociala media finns.

Revideringar gjorda 14 september 2020

Den 14 september 2020 reviderades anvisningarna för gode män vid Allmänna arvsfonden. Här kan du enkelt se vilka ändringar som har gjorts.

Språket i anvisningarna har fått en översyn. Dessutom har följande tillägg gjorts:

  • Hanteringsordning när elektroniska lagringsmedia påträffas i dator eller annan lagringsenhet. Av hänsyn till arvlåtaren strävar vi efter att undvika att personlig information som kan finnas på sådana utrymmen ska komma på avvägar.
  • Förtydligande av kravet på avslutsbesked avseende samtliga påträffade bankkonton. Detta är något som vi kräver in i samband med att uppdraget redovisas till oss. Checklistan har kompletterats med den uppgiften.
  • Förtydligande kring den gode mannens ansvar i vissa fall rörande släktutredning. Det kan till exempel uppkomma skäl att komplettera den släktutredning som finns i ärendet för att säkra att behörighet finns.
  • Förtydligande avseende ansträngningar för att spåra upp eventuellt testamente. Vi strävar så långt det är möjligt att hedra arvlåtarens yttersta vilja. Därför har vi givit exempel på åtgärder som bör utföras för att leva upp till vår strävan och den rimliga förväntan som finns på oss att undersöka om arvlåtaren lämnat ett testamente.

Här hittar du anvisningarna för gode män vid Allmänna arvsfonden