Anvisningar för gode män vid Allmänna arvsfonden har reviderats

18 februari 2021

Den 17 februari 2021 reviderades anvisningarna för gode män vid Allmänna arvsfonden. Här kan du se vilka ändringar som har gjorts.

Två tillägg har gjorts i anvisningarna:

1. Tillägg i checklistan: Bekräftelse på nedstängt konto på plattform för sociala media.

2. Under rubriken Avvecklingen av boets egendom har ett helt nytt stycke lagts till:

Konton på sociala media

Om arvlåtaren har konto på en plattform för sociala media ska det inaktiveras omgående. I vissa fall finns en möjlighet att kontot omvandlas till ett minneskonto. Inkommer önskemål om detta ska begäran underställas Kammarkollegiet. Har någon sådan begäran inte inkommit avslutas kontot i samband med att avvecklingsuppdraget redovisas. För mer information hänvisas till www.efterlevandeguiden.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där kontaktuppgifter till de vanligaste plattformarna för sociala media finns.

Här hittar du tidigare revideringar som gjordes den 14 september 2020

Här hittar du anvisningarna för gode män vid Allmänna arvsfonden