Personuppgiftsincident

26 februari 2021

Vi vill uppmärksamma våra webbplatsbesökare om att en personuppgiftsincident inträffat. Incidenten är åtgärdad och rapporterad till Integritetsskyddsmyndigheten.

Den 19 februari upptäckte vår leverantör av vårt webbpubliceringsverktyg en bugg i funktionen som anonymiserar IP-adresser i integrationen med statistikverktyget Google Analytics. Felet är nu åtgärdat och IP-adresser anonymiseras från och med eftermiddagen den 19 februari. Eftersom kammarkollegiet.se använt sig av den funktionen vill vi på detta vis uppmärksamma webbplatsbesökare på incidenten. Vi har rapporterat detta till Integritetsskyddsmyndigheten.