Dags att redovisa dina eller partiets intäkter

15 april 2021

Alla politiska partier, sidoorganisationer, ledamöter och ersättare som under 2020 haft intäkter över 23 650 kronor ska intäktsredovisa till Kammarkollegiet.

Intäktsredovisa senast 1 juli 2021

Tjänsten där politiska aktörer kan skicka in sin redovisning har öppnat och sista dagen för att intäktsredovisa är 1 juli 2021. Redovisa i tid, annars riskerar du böter.

Redovisa intäkter

Testa om du ska intäktsredovisa

Är du en politisk aktör som är osäker på om du ska redovisa kan du göra ett test. Du får svar direkt. Genom att agera slipper du betala böter. Gränsen för intäkter över ett halvt prisbasbelopp (23 650 kronor) innebär att inte alla partier eller ledamöter behöver intäktsredovisa.

Ta reda på om du ska intäktsredovisa