Överlämnande av ärende till Kammarkollegiet

28 april 2021

På sitt sammanträde den 21 april 2021 beslutade Arvsfondsdelegationen att överlämna ärendet 4.2.1-00596-21 till Kammarkollegiet i enlighet med 13 § lagen (1994:243) om Allmänna arvsfonden.

Den projektägande organisationen är Kulturföreningen MUMS och projektet är benämnt Utveckling av ny normkreativ funkisverksamhet med dragshow.

Anledningen till överlämnandet är att Arvsfondsdelegationens kanslifunktion vid kontroll och genomgång av projektets ekonomiska redovisning bedömt att stödet till viss del kan ha hanterats felaktigt.

Nu har Arvsfondsdelegationens kanslifunktion slutfört arbetet och ärendet överlämnades den 28 april 2021 formellt till Kammarkollegiet som kommer att utreda frågan vidare och fatta beslut i ärendet.

Mer information

För mer information kontakta pressansvarig.

Mattias Axelsson

Telefon: 08-700 08 63

E-post: mattias.axelsson@kammarkollegiet.se