Vi delar Digitala publikationens källkod med statliga myndigheter

25 maj 2021

Digitala publikationen är en lösning som Kammarkollegiet utvecklat för att kunna visa ut långa dokument tillgängligt i html. Nu delar vi koden på Github så att fler statliga myndigheter ska ha möjlighet att använda funktionen på sina webbplatser.

Syftet med att Kammarkollegiet delar koden är att så många myndigheter som möjligt ska få tillgång till skattefinansierad utveckling med hög tillgänglighet.

Så här gör du för att få tillgång till koden

  • Skicka mejl till anne.joki.jakobsson@kammarkollegiet.se. Skriv gärna "Beställning av kod till digitala publikationen" i ämnesraden.
  • I mejlet skickar du med ditt github-användarnamn. Om du inte har ett får du en instruktion om hur du skapar ett konto på github.com i länken du får av mig.
  • När du väl kommer in på github.com finns det två mappar som du ska klona:
    • Restapi – som ska köras på en server som stödjer .net.
    • Webapp – som kan installeras på en Sitevisionwebb.

Så här fungerar digitala publikationen

Se inspelningen från Sitevisiondagarna 2019 där visar vi hur digitala publikationen fungerar.

Sitevisiondagarna 2019 Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

För att publicera en digital publikation behöver du ett worddokument som formaterats korrekt med olika rubriksnivåer. De olika rubriknivåerna visas sedan ut i innehållsförteckningen; H1 som kapitelrubrik och därefter H2, H3 i fallande ordning. Du behöver också formatera punkt- och sifferlistorna redan i Word för att de ska visas ut korrekt.

Bakgrund

Digitala publikationen lanserades 2019 i samband med att Kammarkollegiet lanserade sin uppdaterade webbplats, www.kammarkollegiet.se. I samband med det tillgänglighetsgranskades webbplatsen och rapporten visade att Digitala publikationen stack ut:

Jag tycker ert sätt att hantera långa dokument (som traditionellt brukar visas ut som pdf-dokument) i html-format är mycket inspirerande. Det gör att innehållet blir mer tillgängligt för den som exempelvis använder mobiltelefon eller hjälpmedel. Jag tror att många organisationer skulle ha mycket att vinna på att ta efter er modell.
Pär Lannerö, konsult inom digital hållbarhet och tillänglighet

Förlaga

Förlagan till digitala publikationen finns hos norska regeringen, se exempel på regjeringen.no Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Samarbete med Arbetsförmedlingen

Digitala publikation har utvecklats och testats tillsammans med tillgänglighetstestare Anna Sondér på Arbetsförmedlingen.

Kontakt på Kammarkollegiet

Anne Joki Jakobsson, förvaltningsledare och digital strateg Digitala kanaler

E-post: anne.joki.jakobsson@kammarkollegiet.se

Tänk på det här när du klonar koden

Vi delar gärna koden med andra myndigheter men vi har tyvärr ingen möjlighet att fungera som support eller beskriva hur du ska hantera koden.

Vi kan heller inte ta något ansvar för den fortsatta utvecklingen av den digitala publikationen hos andra myndigheter.

Förtydligande och uppdatering av nyheten

2021-05-28

Av bland annat upphovsrättsliga skäl vänder vi oss i det här skedet till andra statliga myndigheter eftersom vi där utgör samma juridiska person. Vi har i dagsläget inte möjlighet att hantera den typen av överenskommelser som vi annars skulle behöva teckna med övriga aktörer.

Av de här skälen har vi idag uppdaterat nyheten och förtydligat att vi endast delar källkoden med statliga myndigheter.