LG Travel AB i konkurs

9 juni 2021

Reseaktören LG Travel AB, 559216-8362, inledde konkurs den 3 juni 2021. Reseaktören har resegaranti hos Kammarkollegiet.

Du som har köpt en paketresa kan ansöka om ersättning ur företagets resegaranti. Notera att du inte kan få någon ersättning från reseföretagets resegaranti om din resa har avbokats eller blivit inställd på grund av coronaviruset eller myndighetsbeslut.

Ansök om ersättning ur resegarantin

Observera att en eventuell ansökan om ersättning enligt resegarantilagen måste ha kommit in till Kammarkollegiet senast inom tre månader från det att det står klart att den paketresa/resetjänst som avses med begäran inte kommer att genomföras.