Verksamhetsförsäkringens omfattning vid distansarbete

9 juni 2021

Den senaste tiden har vi på Kammarkollegiet fått ett antal frågor kopplat till verksamhetsförsäkringens omfattning vid distansarbete när myndighetens utrustning transporteras till och förvaras i medarbetarnas hem. Här informerar vi vad som gäller.

Det är viktigt att både arbetsgivare och arbetstagare är medvetna om vilket ansvar som åligger båda parter och vilket försäkringsskydd som finns.

Kammarkollegiet får bara försäkra statens egendom. Om myndigheten har en egendomsförsäkring hos Kammarkollegiet gäller den oavsett var egendomen befinner sig, så länge som den är i Sverige. Det innebär att egendomen även är försäkrad när den är hemma hos en medarbetare.

Skador på myndighetens egendom regleras via myndighetens egendomsförsäkring om sådan finns och om skadekostnaden överstiger självrisken. Myndighetens självrisk är som lägst 1 pbb (47 600 kr år 2021), men en del myndigheter har valt en högre självrisk. Skadekostnader understigande självrisken får myndigheten själv hantera utanför försäkringssystemet.

Skador på arbetstagarens egendom regleras via arbetstagarens hemförsäkring. Det är därför viktigt att arbetstagaren ser till att ha en hemförsäkring som omfattar skador som kan inträffa i hemmet under distansarbete.

Alla medarbetare har ett ansvar att vidta åtgärder för att förhindra/minska risken för att en skada inträffar, till exempel genom att aldrig ladda datorer och mobiltelefoner på natten eller annan tidpunkt när man inte är närvarande.

Har ni några frågor kopplat till detta är ni välkomna att höra av er till oss på Kammarkollegiets försäkringsavdelning. Ni kan också se om ni hittar svar på era frågor här.