• Start
  • Aktuellt
  • Viktiga förändringar i försäkringen för utresande studenter från 1 juli 2021

Viktiga förändringar i försäkringen för utresande studenter från 1 juli 2021

9 juni 2021

Försäkringen för utresande studenter gäller inte i länder dit UD avråder från alla resor – det är den största förändringen som träder i kraft med de uppdaterade försäkringsvillkoren 2021-07-01.

Flera ändringar och förtydliganden har gjorts i vår samlingsförsäkring för utbytesstudenter som bedriver högskoleutbildning, forskarutbildning eller praktik utomlands. De reviderade försäkringsvillkoren börjar gälla från den 1 juli 2021, se de fullständiga försäkringsvillkoren för Student UT 2021.

Vi har infört ett nytt moment i försäkringen:

1.5 Vad gäller när Utrikesdepartementet (UD) avråder från resor?

Försäkringen gäller inte i länder dit UD avråder från alla resor. Om UD avråder från alla resor till ett specifikt område i ett land, gäller inte försäkringen i den delen av landet.

Avrådan från UD ska ha funnits på utresedagen för att försäkringen inte ska gälla. Om den försäkrade har påbörjat utresan innan avrådan har skett, är försäkringen giltig under en övergångsperiod (max 30 dagar) så att den försäkrade har tid på sig att lämna landet och resa tillbaka till Sverige. Detsamma gäller om detta moment i försäkringen har trätt i kraft under pågående vistelse utomlands. Om den försäkrades hemvist är i ett annat land än Sverige kan försäkringen ersätta resa dit.

Vid synnerliga skäl kan Kammarkollegiet göra undantag från 30 dagars regeln. Kontakt ska tas med Kammarkollegiet så fort man får kännedom om att man inte har möjlighet att resa tillbaka till Sverige eller landet där man har sin hemvist inom övergångsperioden på 30 dagar.

Ersättning för hemresa prövas enligt moment 2.5 Avbrottsskydd.

Har du frågor om de nya försäkringsvillkoren?
Skicka e-post till forsakring@kammarkollegiet.se.