• Start
  • Aktuellt
  • Kammarkollegiet ska tillhandahålla nytt offentligt omställningsstöd

Kammarkollegiet ska tillhandahålla nytt offentligt omställningsstöd

13 juni 2021

Regeringen beslutade den 7 juni om ett nytt omställnings- och kompetensstöd för arbetstagare som inte omfattas av kollektivavtal. Den nya verksamheten ska organiseras vid Kammar­kollegiet under namnet Kansliet för omställnings- och kompetens­stöd.

Syftet är enligt Arbetsmarknadsdepartementet att fler arbetstagare på arbetsmarknaden ska omfattas av stöd och skapa en likvärdighet mellan de som omfattas av kollektivavtal och de som inte gör det.

Kammarkollegiet ska tillhandahålla det nya stödet

Den nya offentliga omställningsorganisationen ska organiseras vid Kammar­kollegiet under namnet Kansliet för omställnings- och kompetens­stöd. Kammarkollegiet ska upphandla fristående aktörer som utför de grund­läggande tjänsterna och regeringen planerar även inrätta ett särskilt rådgivande organ inom Kammarkollegiet för att bistå i strategiska frågor inom verksamhetsområdet. Nu startar ett förberedelsearbete på Kammarkollegiet med målet att verksamheten ska vara igång hösten 2022. Verksamheten kommer att etableras på Kammarkollegiets kontor i Karlstad och kommer att innebära cirka tjugo nya arbetstillfällen.