Statliga researrangörslånet föreslås att utökas

16 juni 2021

Under förutsättning att regeringens förslag vinner bifall i riksdagen, den 23 juni, samt godkänns av europeiska kommissionen förväntas regeringen fatta beslut om förordning om utökat researrangörslån.

Har ditt företag skulder till resenärer som fått ombokade paketresor inställda eller avbeställda? Förslaget innebär att researrangörer ska få möjlighet till statligt lån för återbetalning till resenärer för ombokningsresor som ställts in eller avbokats på grund av pandemin. En av förutsättningarna förväntas vara att ursprungsresorna var planerade att påbörjas under perioden mars 2020 till januari 2021.

Ansökningsperioden planeras till slutet av sommaren och ombokningsresorna ska ha ställts in eller avbokats innan ansökningsperiodens början.

Mer information och beskrivning om förutsättningarna kommer att finnas tillgängligt på Kammarkollegiets webbplats så snart beslut om förordningen är fattat vilket förväntas vara i början av juli.