Försäkringar i samband med covid-19

22 juni 2021

Statsanställd på tjänsteresa eller högskolestudent på utbytesstudier

Om du är statsanställd eller student kan du vara försäkrad hos oss på Kammarkollegiet via någon av de här försäkringarna:

Statens tjänstereseförsäkring

Reseförsäkring

Student UT

Om du som statsanställd eller student vill avbryta en resa

Om du befinner dig i ett område med smitta och vill avbryta resan och åka hem så råder vi dig att först kontakta Försäkringsavdelningen hos oss på Kammarkollegiet eller Falck Global Assistance.

Om du har frågor om försäkringen eller behöver assistans på något sätt kan du kontakta Falck Global Assistance tel: +46 8 587 717 49 e­‑post: fga@se.falck.com

Kontakta Kammarkollegiets Försäkringsavdelning:

Om du insjuknat i Covid-19 på tjänsteresan eller utbytesstudierna

Våra försäkringar kan ersätta de sjukvårdskostnader du har fått på grund av att du har insjuknat i Covid‑19 på resan. Spara dina kvitton och skicka in dem till oss tillsammans med din skadeanmälan.

Merkostnader till följd av sjukdom ersätts inte

Våra försäkringar ersätter inte merkostnader till följd av sjukdom på resan. Sådana merkostnader kan till exempel vara kostnader för boende eller ombokning av flygbiljetter. Skulle du till exempel behöva sitta i karantän på ett hotell under resan på grund av att du har testats positivt för Covid‑19, täcker försäkringen inte den kostnaden.

Ersättning för PCR-test

Försäkringen ersätter inte kostnader för PCR-test i syfte att få ett läkarintyg eller reseintyg. Försäkringen ersätter enbart kostnader för PCR-test om du testat dig på grund av att du har haft symptom för Covid‑19, i samband med ett läkarbesök.

Att tänka på när du kommer hem till Sverige och har nyttjat en försäkring från Kammarkollegiet

 1. Fyll i en skadeanmälan som finns här på kammarkollegiet.se. Är du student så fyll i skadeanmälan Student IN/UT, är du på tjänsteresa så fyll i skadeanmälan Statens tjänstereseförsäkring. Fyll i korrekta och fullständiga kontouppgifter.
 2. Kontakta högskolan, universitetet eller myndigheten om hur du löser deras underskrift eftersom personal på myndigheter arbetar hemifrån i stor utsträckning.
 3. Skicka in kvitton, skadeanmälan samt avtal (Student UT samlingsförsäkring) via e-post till forsakring@kammarkollegiet.se eller post till Kammarkollegiet, 651 80 Karlstad.
 4. Har du avbrutit tjänsteresan, studierna eller praktiken utomlands och rest hem till Sverige på grund av Coronaviruset så kryssa i avbrottsskydd på skadeanmälan.
 5. När vi har fått in din skadeanmälan så återkommer vi inom fyra veckor med besked om ersättning via e-post.

Vad gäller för studenter som blir smittade under praktik inom olika vårdyrken?

Covid 19 nämns i bilagan till förordningen och försäkringen kan därför betala ut ersättning till den student som smittas av Covid 19 under praktiktid. Regeringen har beslutat om en ändring i förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd. Ändringen innebär att Covid 19 ingår i smittsamma sjukdomar. Ändringen införs med en retroaktivitet och tillämpas även på skada som inträffat före ikraftträdandet.

Förändringen i förordningen innebär att försäkringen kan betala ut ersättning till den student som smittas av Covid 19 under praktiktid under förutsättning att praktiken ingår i studentens utbildning och att den är godkänd av högskolan/universitetet.

För att få ersättning måste du som student fylla i en skadeanmälan för personskadeförsäkringen.

Läs mer om personskadeförsäkringen

Om förordningen

När det gäller sjukdom genom smitta så finns det en särskild reglering i försäkringen:

Sjukdom genom smitta är detsamma som arbetsskada genom smitta i 5 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

5 § Som arbetsskada enligt 39 kap. 6 § socialförsäkringsbalken anses:

 1. sjukdom som har framkallats genom smitta och som har ådragits i sysselsättning vid laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs,
 2. smittsam sjukdom som anges i bilagan till denna förordning samt resistenta stafylokockinfektioner, erysipeloid, kokoppor, lepra, mul- och klövsjuka, papegojsjuka och andra ornithoser, primär icke varig hjärn- och hjärnhinneinflammation, rots, trichofyti, tularemi, undulantfeber samt Weils sjukdom och andra leptospiroser, om sjukdomen har ådragits
  - i arbete vid sjukvårdsinrättning,
  - i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material.

Bilagan till förordningen

Förteckning över smittsamma sjukdomar som avses i 5 § 2 i förordningen (2020:245):

 • Covid 19
 • difteri
 • fläckfeber
 • gula febern
 • hepatit A
 • hepatit B
 • hepatit C
 • hepatit D
 • hepatit E
 • hepatit non A non B non C non D non E
 • meningokockinfektion
 • polio
 • svår akut respiratorisk sjukdom (SARS)
 • tuberkulos
 • virala hemorragiska febrar exkl. nefropathia epidemica
 • återfallsfeber
 • kolera
 • mjältbrand
 • paratyfoidfeber
 • pest
 • rabies
 • salmonellainfektion
 • shigellainfektion
 • tyfoidfeber.

Mer information

Mer information om coronaviruset samt reserekommendationer finns hos:

Folkhälsomyndigheten Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Utrikesdepartementet Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.