Corona - det här gäller om en student smittas under praktik

Vi får frågor från högskolor och universitet om Personskadeförsäkring och vad som gäller för studenter under skol- och praktiktid (VFU). Många funderar på om försäkringen gäller om studenten smittas av Covid 19 under sin praktik inom olika vårdyrken.

Vad gäller för studenter som blir smittade under praktik inom olika vårdyrken?

Covid 19 nämns i bilagan till förordningen och försäkringen kan därför betala ut ersättning till den student som smittas av Covid 19 under praktiktid. Regeringen har beslutat om en ändring i förordning (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd. Ändringen innebär att Covid 19 ingår i smittsamma sjukdomar. Ändringen införs med en retroaktivitet och tillämpas även på skada som inträffat före ikraftträdandet.

Förändringen i förordningen innebär att försäkringen kan betala ut ersättning till den student som smittas av Covid 19 under praktiktid under förutsättning att praktiken ingår i studentens utbildning och att den är godkänd av högskolan/universitetet.

Om förordningen

När det gäller sjukdom genom smitta så finns det en särskild reglering i försäkringen:

Sjukdom genom smitta är detsamma som arbetsskada genom smitta i 5 § förordningen (1977:284) om arbetsskadeförsäkring och statligt personskadeskydd.

5 § Som arbetsskada enligt 39 kap. 6 § socialförsäkringsbalken anses:

  1. sjukdom som har framkallats genom smitta och som har ådragits i sysselsättning vid laboratorium där arbete med smittämnet bedrivs,
  2. smittsam sjukdom som anges i bilagan till denna förordning samt resistenta stafylokockinfektioner, erysipeloid, kokoppor, lepra, mul- och klövsjuka, papegojsjuka och andra ornithoser, primär icke varig hjärn- och hjärnhinneinflammation, rots, trichofyti, tularemi, undulantfeber samt Weils sjukdom och andra leptospiroser, om sjukdomen har ådragits
    - i arbete vid sjukvårdsinrättning,
    - i annat arbete vid behandling, vård eller omhändertagande av smittförande person eller vid omhänderhavande eller hantering av smittförande djur eller material.

Bilagan till förordningen

Förteckning över smittsamma sjukdomar som avses i 5 § 2 i förordningen Covid 19 - difteri - fläckfeber - gula febern - hepatit A - hepatit B - hepatit C - hepatit D - hepatit E - hepatit non A non B non C non D non E - meningokockinfektion - polio - svår akut respiratorisk sjukdom (SARS) - tuberkulos - virala hemorragiska febrar exkl. nefropathia epidemica - återfallsfeber - kolera - mjältbrand - paratyfoidfeber - pest - rabies - salmonellainfektion - shigellainfektion - tyfoidfeber Förordning (2020:245).

Innehållet på den här sidan uppdaterades 2020-05-05, kl 13:25.

Läs andra frågor och svar om corona och försäkringar