Corona - frågor och svar om försäkringar

Vi får många frågor just nu gällande coronaviruset från tjänsteresenärer och studenter som befinner sig i olika delar av världen. Vad ersätter försäkringen? Vi har sammanställt några av de vanligaste frågorna nedan.

Innehåll på den här sidan

Allmän information

Om du har allmänna frågor coronaviruset, ring det nationella informationsnumret 113 13.

All information som 113 13 lämnar ut är verifierad av Folkhälsomyndigheten eller annan ansvarig myndighet.

Genom Försäkringskassan kan du ha möjlighet att få så kallad smittbärarpenning om du bär på smittan. Läs mer hos Försäkringskassan. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Kolla upp och följ reserekommendationerna på UD:s webbplats. Läs mer om vad en avrådan från UD innebär. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om du inte vill åka på en redan planerad och bokad resa behöver du kontakta ditt rese- eller flygbolag för ta reda på vilka möjligheter du har att avboka eller omboka din resa.

Studenter utomlands som omfattas av försäkringen Student UT

1) Jag tvingas flytta mitt startdatum gällande studier på grund av att universitet är stängt under tiden som coronaviruset härjar och kommer då behöva boka en ny flygbiljett när skolan öppnar igen. Kan jag få ersättning för ombokningen?

Svar: Ombokningskostnaden ersätts inte genom försäkringen.

2) Vad ska jag göra om jag vill avbryta mina studier/min resa nu och resa hem? Ersätter försäkringen en flygbiljett hem och hur går jag tillväga?

Svar: Om du vill avbryta resan och åka hem så råder vi dig att först kontakta Försäkringsavdelningen hos oss på Kammarkollegiet eller Falck Global Assistance.

Om du har frågor om försäkringen eller behöver assistans på något sätt kan du kontakta Falck Global Assistance tel: + 46 8 587 717 49 e-post: fga@se.falck.com

Försäkringen ersätter dina merkostnader för hemresa till Sverige.

3) Kan jag förflytta mig till ett säkert område utanför utbildningslandet i väntan på att smittan på min utbildningsort har lugnat ner sig?

Svar: Försäkringen gäller endast när du avbryter dina studier och åker hem samt när du förflyttar dig inom utbildningslandet.

4) Vi har bokat en studieresa till norra Italien som kan komma att ställas in. Ersätts resekostnaden om den ställs in?

Svar: Resekostnaden ersätts inte genom försäkringen.

5) Jag kan inte utnyttja mitt boende på studieorten eftersom universitetet är stängt på grund av coronaviruset. Kan jag få ersättning för boendekostnaden?

Svar: Kostnader för boende som ej kunnat utnyttjas ersätts inte.

6) Vad gäller om man är utomlands på utbytesstudier och hamnar i karantän i minst två veckor i det landet man studerar? Karantän när man återkommer till Sverige?

Svar: Ingen ersättning utges för biljettkostnader eller extra kostnader för boende.

Ingen ersättning utges heller vid karantän i Sverige.

7) Ersätts kostnader för provtagningar utan jag har några symptom?

Svar: Nej, kostnad för provtagning ersätts inte. Om du söker vård för sjukdomsbesvär och läkaren remitterar till provtagning så kan kostnader ersättas.

8) Om jag täcks av Student UT och väljer att resa hem till Sverige nu, kan jag få en ny utresa till utbildningslandet ersatt om några veckor enligt avbrottsskyddet?

Svar: Nej, vi ersätter ingen ny utresa till utbildningslandet i nuläget.

Studenter och besökare i Sverige som omfattas av Student IN, FAS, FAS plus eller Försäkring för utländska besökare

1) Studenter som tvingats ställa in sina resor till Sverige på grund av coronaviruset kan de få ersättning för den hyreskostnad de kommer att få i Sverige?

Svar: Ingen ersättning utges för hyreskostnaden i Sverige.

2) Vi ska arrangera en kurs med utländska besökare i Sverige, vad gäller om en av deltagarna blir sjuk med symptom som kan vara corona?

Svar: Försäkringen ersätter akut sjukvård och det är viktigt att följa instruktionerna från vården när kontakt tas.

3) Vi ska arrangera en kurs med utländska besökare i Sverige, vad gäller för de andra deltagarna om en av deltagarna blir sjuk med symptom som kan vara corona?

Svar: Fattas det ett beslut om karantän av smittskyddsläkare så kan kostnader för vård i karantän betalas av försäkringen. Annan karantän som ordnas frivilligt på hotell, kursgård eller liknande ersätts inte.

4) Vi ska arrangera en kurs utomlands med deltagare från flera olika länder, vad gäller om en av deltagarna blir sjuk med symptom som kan vara corona?

Svar: Försäkringen ersätter akut sjukvård och det är viktigt att följa instruktionerna från vården när kontakt tas.

5) Vi ska arrangera en kurs utomlands med deltagare från flera olika länder, vad gäller för de andra deltagarna om en av deltagarna blir sjuk med symptom som kan vara corona?

Svar: Fattas det ett beslut om karantän av smittskyddsläkare eller myndigheter i landet så kan kostnader för vård i karantän betalas av försäkringen. Annan karantän som ordnas frivilligt på hotell, kursgård etcetera ersätts inte.

Anställda som omfattas av Statens tjänstereseförsäkring eller Reseförsäkring

1) Konferens ställdes in för medarbetare på tjänsteresa. Myndigheten yrkar ersättning ur Tjänstereseförsäkringen för resekostnaderna.

Svar: Myndigheten kan inte få ersättning från tjänstereseförsäkringen.

2) Konferens ställdes in för medarbetare på tjänsteresa. Resenären yrkar ersättning ur Tjänstereseförsäkringen för resekostnaderna (flyg och hotell).

Svar: Resekostnaderna ersätts inte genom försäkringen.

3) En person som är på tjänsteresa och vill avbryta och åka hem tidigare på grund av oro för coronaviruset.

Svar: Enbart oro för viruset räcker inte för att få åka hem på försäkringens bekostnad.

4) Vad gäller om man under en tjänsteresa utomlands hamnar i karantän? Täcker försäkringen de extra kostnader man får i och med detta? Täcker det även eventuella merkostnader som drabbar familjen hemma när en familjemedlem inte kommer hem?

Svar: Kostnader för hotell mm. är något som arbetsgivaren får stå för, det får ses som en förlängd tjänsteresa, det ersätts ej av försäkringen. Försäkringen ersätter ej heller merkostnader för familjen hemma.

5) Om man tar sig hem på egen hand och får merkostnader i samband med det, gäller ändå försäkringen då?

Svar: Vi vill att man kontaktar Falck för att få deras råd i samband med resa till Sverige eller närliggande ort/land, det är dock inget krav att kontakta Falck eftersom man kanske måste agera väldigt snabbt i vissa situationer. Vi kan ersätta kostnader även om man ej kontaktat Falck innan man vidtog nödvändiga åtgärder.

6) Hur gäller försäkringen om jag väljer att stanna kvar utomlands?

Svar: försäkringen gäller som vanligt även dit UD avråder resor.

Utsända som omfattas av URA eller UVA

1) Jag är orolig för min och familjens hälsa när vi bor i ett land som drabbats av coronaviruset. Vem kontaktar jag för att få hjälp?

Svar: Kontakta din arbetsgivare för information om din utlandsstationering.

2) Kan hemresa för utsända eller medföljande ersättas i händelse av ett coronautbrott?

Svar: Nej, hemresa ersätts inte.

3) Kan ersättning ges om en person av hälsoskäl (till exempel att man har vårdbehov för hjärt-kärlsjukdomar) rekommenderas att resa till Sverige i samband med ett utbrott för att vårdmöjligheterna lokalt försämras när coronavård tar alla resurser?

Svar: Nej, hemresa kan inte ersättas av hälsoskäl.

4) Ges ersättning för bokad hardship- eller hemresa om man väljer att ej resa på grund av risk för coronavirus?

Svar: Nej, inger ersättning utges från försäkringen.

5) Kan ersättning fås för privata resor som måste ställas in på grund av Coronautbrott?

Svar: Nej, ingen ersättning utges för privata resor som ställs in.

6) Om jag reser utanför stationeringslandet för planerad vård och inte kan resa tillbaka, vad ersätter försäkringen?

Svar: Försäkringen ersätter inga kostnader för annat boende, inkomstförlust eller liknande om man inte kan resa tillbaka till stationeringslandet. 

Är du privatperson som har frågor om en avbokad resa

Information om dina rättigheter kring avbokning av resor i samband med coronaviruset på webbplatsen Hallå konsument Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.