• Start
  • Aktuellt
  • Anvisningar för gode män vid Allmänna arvsfonden har reviderats (juli 2021)

Anvisningar för gode män vid Allmänna arvsfonden har reviderats (juli 2021)

1 juli 2021

Den 1 juli 2021 har vi reviderat anvisningarna för gode män vid Allmänna arvsfonden med hänsyn till den nya lagen. Här kan du se vilka ändringar som har gjorts.

Ändringar har gjorts i följande kapitel:

Under rubriken Allmänt har följande revidering gjorts:

  • Ändring av lag: Lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden.

Under rubriken Avstående av arv eller försäkringsbelopp har följande revidering gjorts:

  • Ändring av kapitelhänvisning: Kap. 10-13 §§ arvsfondslagen.

Under rubriken Stöd ur Allmänna arvsfonden har följande revideringar gjorts:

  • Tillägg att Arvsfondens ändamål från och med nu även ska främja verksamhet av ideell karaktär även till äldre över 65 år. Detta utöver de som kvarstår sedan tidigare: barn, ungdomar och personer med funktionshinder.
  • Ändring av att stöd nu lämnas till verksamhet som är utvecklande (nyskapande utgår).
  • Här har även gjorts ett förtydligande om att stöd kan inte lämnas till enskilda personer ("kan inte lämnas" ersätter "får inte lämnas").

Se revideringar som gjordes den 18 februari 2021