• Start
  • Aktuellt
  • Anvisningar för gode män vid Allmänna arvsfonden har reviderats (juli 2021)

Anvisningar för gode män vid Allmänna arvsfonden har reviderats (juli 2021)

1 juli 2021

Den 1 juli 2021 och den 9 mars 2022 har vi reviderat anvisningarna för gode män vid Allmänna arvsfonden med hänsyn till den nya lagen. Här kan du se vilka ändringar som har gjorts.

Ändringar har gjorts den 1 juli 2021 i följande kapitel:

Under rubriken Allmänt har följande revidering gjorts:

  • Ändring av lag: Lagen (2021:401) om Allmänna arvsfonden.

Under rubriken Avstående av arv eller försäkringsbelopp har följande revidering gjorts:

  • Ändring av kapitelhänvisning: Kap. 10-13 §§ arvsfondslagen.

Under rubriken Stöd ur Allmänna arvsfonden har följande revideringar gjorts:

  • Tillägg att Arvsfondens ändamål från och med nu även ska främja verksamhet av ideell karaktär även till äldre över 65 år. Detta utöver de som kvarstår sedan tidigare: barn, ungdomar och personer med funktionshinder.
  • Ändring av att stöd nu lämnas till verksamhet som är utvecklande (nyskapande utgår).
  • Här har även gjorts ett förtydligande om att stöd kan inte lämnas till enskilda personer ("kan inte lämnas" ersätter "får inte lämnas").

Se revideringar som gjordes den 18 februari 2021

Ändringar har gjorts den 9 mars 2022 gällande skrivningarna kring gravinnehav och gravskötsel.

Här hittar du anvisningarna till god man vid Allmänna arvsfonden