• Start
  • Aktuellt
  • Skadereglering och ersättning för skador till följd av covid-19-vaccinering utomlands

Skadereglering och ersättning för skador till följd av covid-19-vaccinering utomlands

2 juli 2021

Den 1 juli 2021 gav Regeringen ett uppdrag till Kammarkollegiet att med berörda myndigheter träffa överenskommelser om skadereglering och ersättning för läkemedelsskador som omfattar vaccinering mot sjukdomen covid-19 för utlandsstationerade anställda och deras medföljande vuxna familjemedlemmar.

Uppdraget avser utlandsstationerade vid statliga förvaltningsmyndigheter som lyder under regeringen där myndigheten är arbetsmiljöansvarig för den utlandsstationerade arbetstagaren samt deras medföljande vuxna familjemedlemmar och som omfattas av Avtal om utlandskontrakt och riktlinjer för anställningsvillkor vid tjänstgöring utomlands (URA) eller Avtal om utlandstjänstgöring (UVA).

För dig som tjänstgör utomlands

Kontakta din arbetsgivare för att höra om du omfattas av denna överenskommelse.