• Start
  • Aktuellt
  • Nyinrättad delegation för tillfälligt statsbidrag till kommuner inrättas på Kammarkollegiet

Nyinrättad delegation för tillfälligt statsbidrag till kommuner inrättas på Kammarkollegiet

15 juli 2021

Regeringen har i dag fattat beslut om ett tillfälligt statsbidrag för kommuner och regioner. Bidraget ska hanteras av den nyinrättade Delegationen för kommunal ekonomi i balans som kommer att finnas som ett särskilt beslutsorgan på Kammarkollegiet.

Statsbidraget syftar till att stödja kommuner och regioner med särskilt svag ekonomi som kan söka stöd för att vidta åtgärder för att stärka ekonomin. Delegationen för kommunal ekonomi i balans ska pröva de ansökningar som lämnas in.

- Vi har redan idag har ett flertal delegationer och nämnder knutna till vår myndighet och ser fram emot att även ta oss an denna nya viktiga uppgift, säger Gunnar Larsson, GD Kammarkollegiet.

Förordningen träder i kraft den 1 november 2021 då också delegationen kommer att tillträda formellt. Ansökningsperioden för stödet kommer att kommuniceras så snart den har fastställts.

Vid frågor - kontakta pressansvarig på: 08-700 08 63