Kammarkollegiet utnämnd till excellent arbetsgivare

31 augusti 2021

I en oberoende mätning från Nyckeltalsinstitutet har Kammarkollegiet blivit certifierad som excellent arbetsgivare.

regn

– Vi är mycket stolta över det och ser det som ett kvitto på att vi jobbat med rätt frågor. Nu gäller det för oss att fortsätta vårt arbete för att vara en attraktiv arbetsgivare och behålla vårt starka resultat, säger Helén Björkman, chef på HR-avdelningen.

Kammarkollegiet har deltagit i en oberoende attraktivitetsindexmätning för att jämföra hur vi ligger till i förhållande till andra aktörer samt vilka faktorer som väger tyngst att jobba med för att vara en attraktiv arbetsgivare. Det är Nyckeltalsinstitutet som genomfört mätningen och utifrån deras mätning får vi 142 poäng. Medelresultatet för statliga arbetsgivare är 129 poäng och det högsta resultat som uppmättes i databasen var 158 poäng.

Vilka är med i jämförelsen?

I jämförelsen med drygt 310 andra företag och organisationer finns både offentliga organisationer och privata företag, där 22 stycken statliga myndigheter ingår. Några av de statliga organisationer som medverkat i jämförelsen är Strålsäkerhetsmyndigheten, Skolinspektionen och Arbetsgivarverket.

Mer information hittar du på Nyckeltalsinstitutets webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.