Utmärkelse till Statens inköpscentral

7 oktober 2021

Statens inköpscentral vid Kammarkollegiet har tillsammans med Upphandlingsmyndigheten fått motta Naturvårdsverkets diplom Årets raket för miljöledning i staten.

regn

I samband med Naturvårdsverkets konferens den 6 oktober Miljöledning i staten 2021 - Ständig förbättring och transformativa kliv i miljöarbetet fick avdelningschef Anna Clara Wittgren och Gabriella Sydorw, ansvarig för fokusområdet Hållbarhet vid Statens inköpscentral, ta emot diplomet Årets raket.

– Vi är så klart jätteglada och stolta över utmärkelsen och att vårt arbete med hållbarhet uppmärksammas, säger Anna Clara Wittgren.

Naturvårdsverkets motivering

Vi miljöledningsmyndigheter upphandlar tillsammans för cirka 75 miljarder kronor per år och genom att miljöanpassa upphandlingar, i den mån det är möjligt, gör vi skillnad både direkt och indirekt, på kort och lång sikt. Det är många gånger en utmaning att hitta rätt bland snåriga regler och att göra bra miljöval. För att underlätta arbetet har Kammarkollegiet under flera år med utgångspunkt i nationella mål och strategier väglett oss alla på en konkret nivå. Upphandlingsmyndigheten har genom sitt offensiva arbete via flera kanaler, bland annat miljöledning i staten och Miljömålsrådets programområden, bidragit med viktig kunskap, verktyg och synergier i miljöarbetet.