• Start
  • Aktuellt
  • Information till besökare på kammarkollegiet.se om Google Analytics

Information till besökare på kammarkollegiet.se om Google Analytics

22 oktober 2021

Kammarkollegiet använder Google Analytics för att kunna rapportera statistik om våra kunders användande av digitala tjänster till EU-kommissionen, enligt EU-förordningen (EU) 2018/1724.

Kammarkollegiet har sedan 2020 beslutat att avsluta användningen av Google Analytics och har nu övergått till en svensk lösning för att kunna följa besökarnas beteende på webbplatsen och på så vis förbättra användarupplevelsen.

Däremot har vi inte kunnat avsluta användningen av Google Analytics helt eftersom vi enligt lag är skyldiga att skicka statistik till EU-kommissionen (EU-förordningen EU 2018/1724). Den här lösningen är än så länge endast är möjlig i Google Analytics. Vi arbetar för att så snabbt som möjligt få till en fungerande koppling mellan det nya statistikverktyget och den europeiska SDG-servern.

De personuppgifter som samlas in i Google Analytics är IP-adresser, och dessa anonymiseras i tjänsten. Men eftersom själva anonymiseringen sker i Google Analytics betraktas det som att personuppgiftshanteringen sker av ett företag med säte i USA, vilket kan strida mot Schrems II-domen.