Ersättningsbeslut fattat rörande LG Travel AB

14 januari 2022

Den 12 januari 2022 beslutade Kammarkollegiet att ersättning ska betalas ut enligt resegarantilagen ur den säkerhet som LG Travel AB, 559216-8362, har ställt.

Ansökningar om ersättning enligt resegarantilagen har kommit in till Kammarkollegiet efter att reseföretaget LG Travel AB den 3 juni 2021 försattes i konkurs.

Kammarkollegiet beslutar att reseföretag ska ställa en resegaranti beräknat på företagets budget. Reseföretaget LG Travel AB har ställt en garanti på 200 000 kr. Uppgifter som LG Travel AB har lämnat till Kammarkollegiet har dock inte varit korrekta. Till följd av detta räcker den av LG Travel AB ställda säkerheten inte till full utdelning. Kammarkollegiet har därför gjort en procentuell fördelning på cirka 50 procent bland de ersättningsberättigade resenärerna.