EU-enkät rörande paketresor

29 mars 2022

EU-kommissionen ser nu över det nuvarande paketresedirektivet. I samband med det önskar kommissionen samla in information om erfarenheter, uppfattningar och åsikter gällande tillämpningen av de nuvarande reglerna och om de potentiella effekterna av olika alternativ för framtida åtgärder.

Alla intresserade är därför välkomna att delta i ett offentligt samråd genom att besvara en webbenkät från EU-kommissionen. Enkäten går att besvara fram till den 10 maj 2022.

Du svarar direkt till kommissionens EU-enkät rörande paketresor.

Package travel – review of EU rules på europa.eu webbplats Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Om resegarantilagen och paketreselagen

Kammarkollegiet har tillsyn över resegarantilagen (2018:1218) i Sverige, medan Konsumentverket har tillsyn över paketreselagen (2018:1217). Båda lagarna bygger på ett EU-paketresedirektiv (2015/2302) .