• Start
  • Aktuellt
  • Kammarkollegiets verksamhetsförsäkring får ändrad modell för premiesättning

Kammarkollegiets verksamhetsförsäkring får ändrad modell för premiesättning

15 juni 2022

Den ändrade modellen för premiesättning innebär att skaderisken i verksamheten hos en myndighet kommer att få större påverkan på försäkringspremien. Premien kan bli både högre och lägre och i vissa avtal där riskbeloppen är höga kommer självrisknivåerna höjas.

Implementeringen av den ändrade modellen kommer att påverka respektive avtal vid kommande förlängning för försäkringsperioder som inleds från och med 1 november 2022 (för några avtal från och med 1 oktober 2022). För avtal där den ändrade modellen innebär en väsentlig premieökning eller en förändring av självrisk kommer Kammarkollegiet ta kontakt med respektive myndighet för att informera och föra dialog innan kommande förlängning.

Vid frågor, kontakta Försäkringsavdelningen på Kammarkollegiet via e-post forsakring@kammarkollegiet.se eller via telefon 054-22 12 00.

Bakgrund till den ändrade modellen för premiesättning

Bakgrunden till den ändrade modellen för premiesättning är att antalet skador med höga ersättningsanspråk ökat de senaste åren. Detta har lett till att verksamhetsförsäkringen under ett antal år genererat ekonomiska underskott. I arbetet med att ta fram den ändrade modellen har externa aktuarier genomfört analyser och faktorer som påverkar modellen för premiesättning är riskbelopp, självrisk, antal anställda, typ av verksamhet, skadehistorik, organisationens riskhanteringsarbete och vilka typer av risker som är försäkrade.