• Start
  • Aktuellt
  • Redovisningarna av partiers finansiering för 2021 är nu tillgängliga

Redovisningarna av partiers finansiering för 2021 är nu tillgängliga

4 juli 2022

Sedan 2014 ska politiska aktörer på alla nivåer redovisa sina intäkter. 2018 skärptes lagen i syfte att uppfylla kraven i Europarådets rekommendation om ett gemensamt regelverk, för att stärka demokratin och motverka korruption vid finansiering av politiska partier och valkampanjer.

I och med den utökade lagen är det inte bara partierna på central nivå som ska redovisa sina intäkter utan betydligt fler måste redovisa sina intäkter. Det gäller bland annat ledamöter i politiska församlingar. Detta gör att det inte är tillåtet att ta emot anonyma bidrag som överstiger 0,05 prisbasbelopp (2 380 kronor 2021).

Riksdagspartiernas intäkter för 2021

Centerpartiet 178 887 523 kr
Kristdemokraterna 54 778 372 kr
Liberalerna 37 538 737 kr
Miljöpartiet 38 704 771 kr
Moderaterna 136 208 765 kr
Socialdemokraterna 340 457 650 kr
Sverigedemokraterna 112 069 764 kr
Vänsterpartiet 61 314 158 kr

Hämta ut redovisade intäkter från politiska aktörer

Du kan söka och göra egna jämförelser mellan partier på olika nivåer och från olika delar av landet.

Här kan du ta del av ekonomiska redovisningar från politiska partier, ledamöter och sidoorganisationer.

För mer information

Partiinsyn
Kammarkollegiet
Direkttelefon: 08-700 06 96
Växel: 08-700 08 00
E-post: partiinsyn@kammarkollegiet.se
Postadress: Box 2218, 103 15 Stockholm
Besöksadress: Slottsbacken 6, 111 30 Stockholm

Så här behandlar vi personuppgifter

www.kammarkollegiet.se/personuppgifter

Sidan senast uppdaterad: 2022-07-04