Statsbidrag för kommunal ekonomi i balans

26 augusti 2022

Delegationen för kommunal ekonomi i balans fattade den 25 augusti beslut om tillfälligt statsbidrag för åtta av de kommuner och två av de regioner som sökt. Övriga beslut fattas under hösten.

Den 25 augusti fattade Delegationen för kommunal ekonomi i balans sina första beslut. Av de 38 kommuner och regioner som var berättigade att söka var det 28 som sökte; 23 kommuner och fem regioner.

Det riktade statsbidraget är på totalt 750 miljoner kronor. Vid första beslutstillfället fattade Delegationen beslut för åtta kommuner och två regioner. Övriga beslut kommer Delegationen ta senare under hösten.

Besluten för berörda kommuner och regioner expedieras 31 augusti.

Kontakt

Telefon: 08-700 08 63

E-post: ekonomiibalans@kammarkollegiet.se