Statsbidrag för kommunal ekonomi i balans

22 september 2022

Delegationen för kommunal ekonomi i balans fattade den 21 september ytterligare beslut om tillfälligt statsbidrag för ett antal av de kommuner och regioner som sökt.

Den 21 september fattade Delegationen för kommunal ekonomi i balans ytterligare 13 beslut. Av de 38 kommuner och regioner som var berättigade att söka var det 28 som sökte; 23 kommuner och fem regioner.

Det riktade statsbidraget är på totalt 750 miljoner kronor. Vid första beslutstillfället fattade Delegationen beslut för åtta kommuner och två regioner. Under Delegationsmötets 21 september fattades ytterligare 13 beslut, tio kommuner och tre regioner. Planen är att övriga beslut kommer Delegationen ta 25 oktober.

Besluten för berörda kommuner och regioner expedieras 27 september.

Kontakt

Telefon: 08-700 08 63

E-post: ekonomiibalans@kammarkollegiet.se