Statsbidrag för kommunal ekonomi i balans

26 oktober 2022

Delegationen för kommunal ekonomi i balans fattade den 25 oktober resterande beslut om tillfälligt stadsbidrag för kommunala åtgärder för en ekonomi i balans

Den 25 oktober fattade Delegationen för kommunal ekonomi i balans sex beslut, fem nya beslut och ett beslut justerades från tidigare beslutstillfälle. Av de 38 kommuner och regioner som var berättigade att söka var det 28 som sökte; 23 kommuner och fem regioner.

Det riktade statsbidraget är på totalt 750 miljoner kronor. Vid tidigare beslutstillfällen har Delegationen fattat beslut för 18 kommuner och fem regioner. Under Delegationsmötets 25 oktober fattades resterande fem besluten.

Besluten för berörda kommuner och regioner expedieras 28 oktober.

KAMMARKOLLEGIET
Clas Olsson
Ordförande, Delegationen för kommunal ekonomi i balans

Lär mer på hemsidan: Statsbidrag till vissa kommuner och regioner för ekonomi i balans Länk till annan webbplats.