Nytt uppdrag - hålla register över idéburna organisationer

10 november 2022

Kammarkollegiet har fått ett nytt uppdrag. Från den 1 januari 2023 ska idéburna organisationer ha möjlighet att vara med i ett register. Syftet med registret är att synliggöra idéburna organisationer och ge dem ett större utrymme att verka i välfärden.

Det handlar om organisationer vars syfte är allmännyttigt och som är eller har för avsikt att vara en offentligt finansierad välfärdsverksamhet.

Vårt uppdrag är att ta emot ansökningar, granska och bedöma om organisationer uppfyller lagens kriterier för att få vara med i registret, hålla ett uppdaterat publikt register samt utöva tillsyn över organisationerna.

Läs mer om registret

Register över idéburna organisationer

Vårt uppdrag att hålla register över idéburna organisationer

Testa om din organisation kan bli registrerad

Genom att svara på ett antal påståenden i ett test får du reda på om din organisation kan bli registrerad.

Testa om din organisation kan bli registrerad

Kontakta oss

Om du har frågor om registret över idéburna organisationer är du välkommen att kontakta oss.

Telefon: 08-700 08 00

Skicka e-post