• Start
  • Aktuellt
  • Information till dig som ansökt om ersättning ur resegarantin gällande Detur med flera

Information till dig som ansökt om ersättning ur resegarantin gällande Detur med flera

18 januari 2023

Reseaktörerna Detur Sweden AB, Detur Norway Nuf, Detur Danmark Aps och Matkatoimisto Detur Finland Oy och Norden Travel Services AB försattes i konkurs i oktober 2022.

Totalt har vi fått in fler än 12 500 ansökningar och handläggningstiden är cirka sex månader. Vi har påbörjat handläggningen men flertalet ansökningar är ofullständiga och behöver kompletteras. Vi arbetar så fort vi kan och är tacksamma om du som ansökt avvaktar besked i ditt ärende. Behöver vi begära in komplettering så kontaktar vid dig. När vi är klara med ditt ärende skickar vi ett beslut till dig.

Reseaktörer där ansökningstiden har löpt ut:

  • Detur Sweden AB
  • Norden Travel Services AB
  • Detur Danmark Aps
  • Detur Norway Nuf
  • Matkatoimisto Detur Finland Oy

Notera! Meddela oss omedelbart om du redan fått eller kommer att få ersättning från annat håll. Din ansökan hos Kammarkollegiet ska du då återkalla, annars kan du bli återbetalningsskyldig för det som du fått för mycket i ersättning. Meddela Kammarkollegiet via e-post registratur@kammarkollegiet.se att du har fått ersättning på annat sätt och att du vill återkalla din ansökan.