• Start
  • Aktuellt
  • Information till dig som ansökt om ersättning ur resegarantin gällande Detur med flera

Information till dig som ansökt om ersättning ur resegarantin gällande Detur med flera

23 februari 2023

Reseaktörerna Detur Sweden AB, Detur Norway Nuf, Detur Danmark Aps och Matkatoimisto Detur Finland Oy och Norden Travel Services AB försattes i konkurs i oktober 2022. Notera att ansökningstiden har gått ut för att kunna få ersättning ur reseaktörernas resegaranti.

Innan vi kan fatta beslut i ditt ärende om ersättning ur resegarantin går vi alltid igenom samtliga ärenden som har kommit in till oss. Till följd av Deturs konkurs har vi tagit emot cirka 13 200 ansökningar om ersättning. Flertalet ansökningar är så ofullständiga att de behöver kompletteras. Detta, tillsammans med den stora mängden ärenden, gör att handläggningstiden är mycket längre än normalt. Vi räknar därför med en handläggningstid på minst sex månader. Behöver vi begära in en komplettering så kontaktar vid dig. Vi är tacksamma om du som ansökt inväntar besked i ditt ärende.

Meddela oss om du fått ersättning på annat sätt!

Meddela oss omedelbart om du redan fått eller kommer att få ersättning från annat håll. Din ansökan hos Kammarkollegiet ska du då återkalla, annars kan du bli återbetalningsskyldig för det som du fått för mycket i ersättning. Meddela Kammarkollegiet via e-post registratur@kammarkollegiet.se att du har fått ersättning på annat sätt och att du vill återkalla din ansökan.