• Start
  • Aktuellt
  • E-postutskick till dig som ansökt ur resegarantin gällande Detur Norway Nuf

E-postutskick till dig som ansökt ur resegarantin gällande Detur Norway Nuf

8 maj 2023

I dagarna skickar vi ut ett e-postmeddelande till dig som har rest med Detur Norway Nuf och som har ansökt om ersättning ur resegarantin. Det är viktigt att du svarar på våra frågor eftersom beslut i ditt ärende annars kan dröja.

Hur ska du göra?

I e-postmeddelandet finns en länk till en e-tjänst med våra frågor. Klicka på länken för att besvara frågorna. Du kommer att behöva ditt diarienummer (det börjar på 15.6 och du hittar det i e-postmeddelandet) samt uppgift om resmålet och avresedatum för den resa du har sökt ersättning för.

Du ska inte logga in med bank-id eller ange ditt kontonummer i e-tjänsten.

Tänk på att även kontrollera din skräpkorg om du inte fått något e-postmeddelande inom de närmaste dagarna.

Om du har flera ansökningar med samma researrangör

Om du har ansökt om ersättning för flera resor med Detur Norway Nuf kommer du att få flera e-postmeddelanden från oss, ett för varje ärende. Det är viktigt att du svarar på frågorna i varje ärende. Du kommer att få ange avresedatum och resmål för varje ärende. Om du inte vet vilken av dina resor som hör till vilket ärende kan vi ändå utifrån de avresedatum och resmål som du anger avgöra vilket ärende ditt svar avser. Det viktigaste är alltså att du ger ett svar för varje resa med researrangören.

Vad händer när du har svarat?

Vi behöver dina svar inom sju dagar från det att du fick vårt e-postmeddelande. Därefter kommer vi att börja fatta beslut. Du bör få ett beslut i ditt ärende inom några veckor. Beslutet skickas hem till dig med post till den adress du uppgav i din ansökan om ersättning. Det är sedan en så kallad garantiutfärdare som betalar ut ersättning enligt vårt beslut. Det kan dröja ytterligare ett par veckor innan din ersättning betalas ut. Om du inte svarar på våra frågor kan beslut i ditt ärende dröja ytterligare.

Observera att om du nyligen fått en begäran om komplettering från oss och inte besvarat den, då är det mycket viktigt att du omgående gör det, det vill säga att du måste svara både på begäran och på frågorna som ställs i länken.

Generell information om resegarantin hittar du här