• Start
  • Aktuellt
  • E-postutskick till dig som ansökt ur resegarantin gällande Detur Sweden AB

E-postutskick till dig som ansökt ur resegarantin gällande Detur Sweden AB

24 maj 2023

I dagarna skickar vi ut ett e-postmeddelande till dig som har rest med Detur Sweden AB och som har ansökt om ersättning ur resegarantin. Det är viktigt att du svarar på våra frågor eftersom beslut i ditt ärende annars kan dröja. Tänk på att e-postmeddelandet kan finnas i din skräpkorg.

Besvara ett antal frågor för att skynda på handläggningen

I e-postmeddelandet finns en länk till en e-tjänst med våra frågor. Klicka på länken för att besvara frågorna. Du kommer att behöva ditt diarienummer (det börjar på 15.6 och du hittar det i e-postmeddelandet) samt resmålet och avresedatum för din resa som du ansökt om ersättning för.

Du ska inte logga in med bank-id eller ange något kontonummer i e-tjänsten.

Vi behöver dina svar inom sju dagar från det att du fick vårt e-postmeddelande.

Har du bokat flera resor med samma researrangör?

Om du har bokat flera resor med Detur Sweden AB så har du fått flera e-postmeddelanden från oss med olika diarienummer, ett för varje ärende. Det är viktigt att du svarar på frågorna i varje ärende. Du kommer att få ange avresedatum och resmål för varje ärende. Om du inte vet vilken av dina resor som hör till vilket ärende kan vi ändå utifrån de avresedatum och resmål som du anger avgöra vilket ärende ditt svar avser. Du måste alltså lämna ett svar för varje resa med researrangören.

Status i handläggningen just nu

I slutet av oktober 2022 försattes reseaktörerna Detur Sweden AB, Detur Norway Nuf, Detur Danmark Aps, Matkatoimisto Detur Finland Oy och Norden Travel Services AB i konkurs. Totalt har Kammarkollegiet fått in drygt 13 200 ansökningar om ersättning. För att registrera och handlägga denna stora mängd av ärenden har registratorer, administratörer och handläggare tillfälligt anställts.

Beslut om ersättning har fattats i Norden Travel Services AB och vi har även börjat besluta om ersättning när det gäller Detur Norway Nuf.

Vad händer i mitt ärende och varför tar det så lång tid?

Innan vi kan börja fatta beslut om ersättning i Detur Sweden AB måste samtliga ärenden gås igenom för att se om den resegaranti som ställts räcker till alla ersättningsberättigade resenärer. Varje ansökan om ersättning hanteras individuellt och många ansökningar är ofullständiga och måste kompletteras. Det är därför viktigt att du kompletterar ditt ärende om vi begärt detta från dig och genast meddelar oss om du fått ersättning på annat sätt.

Skicka in kompletteringar om vi har begärt det

Om du fått en begäran om komplettering från oss (titta i din skräpkorg för säkerhets skull) och ännu inte besvarat den så är det mycket viktigt att du omgående gör det, det vill säga du måste svara på både begäran och på frågorna som ställs i länken.

Om jag är berättigad till ersättning – när kommer pengarna?

Vi planerar att börja fatta beslut om ersättning under augusti månad. Om du har fått pengar från annat håll – återkalla genast din ansökan hos oss.

Mer information

Du hittar mer information om ersättning ur resegarantin här.