• Start
  • Aktuellt
  • Översyn av statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället

Översyn av statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder till organisationer inom det civila samhället

2 juni 2023

Kammarkollegiet har tagit del av Statskontorets rapport om översyn av statsbidraget för säkerhetshöjande åtgärder för organisationer inom det civila samhället (2023:11) Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.. Rapporten är i vissa delar kritisk till Kammarkollegiets hantering av statsbidraget. Kammarkollegiet håller med om rapportens slutsatser i vissa men inte alla delar.

Statsbidraget ska bidra till att tillgodose behov av säkerhetshöjande åtgärder hos organisationer i det civila samhället vars verksamhet påverkas av rädsla för hot, våld och trakasserier. Civilsamhället består av cirka 160 000 organisationer som finns i hela Sverige. Vi har informerat om bidraget på olika sätt och även använt Allmänna arvsfondens upparbetade kanaler. Att kännedomen om bidraget är låg bekräftas i den undersökning vi gjorde 2022. Vi har därför genomfört ett antal aktiviteter, och planerar att genomföra ytterligare ansträngningar, för att öka kännedomen.

Kammarkollegiet anser också precis som Statskontoret att kunskap är en viktig grund för att kunna hantera och förbättra säkerheten. Därför har Kammarkollegiet nyligen lanserat en digital säkerhetsutbildning som syftar till att kunskap kan nå så många som möjligt.

Handläggningen av ansökningar om säkerhetshöjande åtgärder är en komplicerad hantering som kräver avväganden och där ansökningar prövas och bedöms utifrån gällande förordning. Kammarkollegiet kommer att genomlysa sina processer och se på vilket sätt en konkretisering av förordningens krav kan göras.