Nytt villkor för att deponera medel som resegaranti

30 juni 2023

Resegaranti kan ordnas på flera sätt, bland annat genom banker och försäkringsbolag, kollektivt genom branschorganisationer eller genom att deponera medel hos Kammarkollegiet. De som väljer att deponera medel hos Kammarkollegiet ökar i antal och vi ser därför över våra rutiner. OBS Det nya villkoret gäller inte för medel som deponerats innan 1 juli 2023.

Från den 1 juli 2023 är villkoren uppdaterade för att deponerade medel ska kunna godkännas som resegaranti. När du betalat in på vårt bankgiro behöver du ordna med ett inbetalningsbevis från din bank. Syftet med inbetalningsbeviset är att säkerställa varifrån inbetalningen är gjord.

Ett inbetalningsbevis ska innehålla följande uppgifter och går att få via sin internetbank eller bank:

  • Betaldatum
  • Betalt belopp
  • Vem som har betalat och vilket konto pengarna har dragits ifrån
  • Att betalningen är genomförd. Betalningsbeviset ska vara en utskrift över genomförda betalningar. Det räcker inte med att betalningen är inlagd för bevakning där betalningen sker vid ett senare datum.

Inbetalningsbeviset ska skickas till resegarantier@kammarkollegiet.se så snart medlen har deponerats.

Det här nya villkoret gäller inte för medel som deponerats innan 1 juli 2023.

Läs mer om hur du deponerar medel hos Kammarkollegiet här: Deponera medel hos oss - Kammarkollegiet