• Start
  • Aktuellt
  • Ersättningsbeslut fattat rörande Stockholmsresor Johan Lindgren AB

Ersättningsbeslut fattat rörande Stockholmsresor Johan Lindgren AB

7 juli 2023

Den 4 juli 2023 beslutade Kammarkollegiet att ersättning ska betalas ut enligt resegarantilagen ur den säkerhet som Stockholmsresor Johan Lindgren AB, 556548-9050, har ställt.

Ansökningar om ersättning enligt resegarantilagen har kommit in till Kammarkollegiet efter att reseföretaget Stockholmsresor Johan Lindgren AB den 20 december 2022 försattes i konkurs.

Kammarkollegiet beslutar att reseföretag ska ställa en resegaranti beräknat på företagets budget. Reseföretaget Stockholmsresor Johan Lindgren AB har ställt en garanti på 50 000 kr. Uppgifter som företaget har lämnat till Kammarkollegiet har dock inte varit korrekta. Till följd av detta räcker den av Stockholmsresor Johan Lindgren AB ställda säkerheten inte till full utdelning. Kammarkollegiet har därför gjort en procentuell fördelning på cirka 15 procent bland de ersättningsberättigade resenärerna.