Rättelse kring felaktiga uppgifter i Dagens industri

8 augusti 2023

Dagens industri publicerade en artikel i helgen om Kammarkollegiets aktieinnehav där det bland annat stod att Kammarkollegiet har varit storköpare i Evolution Gaming. Uppgifterna i artikeln var felaktiga och Dagens industri har nu avpublicerat artikeln.

Vi kommer följa upp detta med ett möte med Modular Finance/Holdings som tillhandahöll de felaktiga uppgifterna till DI för att reda ut vad som gått fel och hur de kan få rätt uppgifter framöver.

Kammarkollegiets policy för hållbarhet tillåter inte spelbolag och innehav i Evolution Gaming kommer därför inte vara aktuella.