Statlig ersättning till arbetsgivare

15 augusti 2023

Arbetsgivare som finansierar en eller flera registrerade omställningsorganisationer har rätt till statlig ersättning. Detta är en del i reformen för ökad trygghet, likvärdighet och konkurrenskraft på svensk arbetsmarknad. Från den 15 augusti öppnar ansökan för ersättningen och stänger den 30 september.

Ersättningen är kompensation för en del av den avgift arbetsgivaren betalar för tjänsterna inom omställnings- och kompetensstödet till sina anställda. Genom, i första hand, en kollektiv ansökan via arbetsgivarens administrationsbolag eller registrerade omställningsorganisation betalas ersättningen ut. Senare under hösten handläggs ansökningar och utbetalningar som rör ersättning för oktober – december 2022.

Kammarkollegiet har kommit överens med de registrerade omställningsorganisationerna om att i första hand göra kollektiv ansökan för anslutna arbetsgivare via administrationsbolag eller registrerad omställningsorganisation. Sista dag för ansökan är den 30 september och när myndigheten sedan har tagit beslut betalas ersättningen ut via administrationsbolag eller registrerad omställningsorganisation.

Enskild ansökan

Det är bara om arbetsgivaren finansierar stöd för sina anställda via en registrerad omställningsorganisation som företaget har rätt till ersättning. Görs det kan företaget ingå i en kollektiv ansökan enligt ovan. Om arbetsgivare ändå vill skicka in en enskild ansökan innebär det en mer manuell handläggning som administreras av medarbetarna på OOO. Sista dag för ansökan för den aktuella ersättningen är den 30 september.