• Start
  • Aktuellt
  • Kammarkollegiet ställer sig positivt till en resegarantifond för utökat skydd till resenärer

Kammarkollegiet ställer sig positivt till en resegarantifond för utökat skydd till resenärer

18 oktober 2023

I somras överlämnades resegarantisystemutredningen betänkandet Ett förbättrat resegarantisystem Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till Finansdepartementet. Betänkandet innehåller förslag på hur det svenska resegarantisystemet kan reformeras och förbättras. Kammarkollegiet ställer sig överlag positivt till betänkandet i sitt remissvar.

Utredningen föreslår att resegarantisystemet ska reformeras på ett sätt som stärker skyddet för resenärer och förenklar för researrangörerna. Förslaget innebär att en resegarantifond ska inrättas. Fonden ska täcka 75 procent av resenärers återbetalningskrav samtidigt som paketresearrangörerna själva ska stå för garantier för de resterande 25 procenten.

Kammarkollegiet är positivt till förslaget om inrättande av en resegarantifond och tillstyrker i stort förslaget om ett utvidgat skydd för resenärerna. Dock har Kammarkollegiet ett flertal invändningar till betänkandet. Bland annat betonar Kammarkollegiet vikten av att fonden är fullt uppbyggd innan ett utvidgat skydd för resenärerna kan träda i kraft. Kammarkollegiet föreslår vidare att en annan finansieringsform än anslag för Kammarkollegiets handläggning av resegarantiärenden bör övervägas i och med inrättandet av en resegarantifond.

Ta del av Kammarkollegiets hela remissvar här.