Kammarkollegiet har beslutat om begravningsavgiften för 2024

30 november 2023

Kammarkollegiet har fastställt begravningsavgiften för nästa år till 27,7 öre per hundralapp, en ökning med 1,9 öre från föregående år. Avgiften tas ut från 2024 och syns på slutskattebeskedet 2025.

1 januari 2016 infördes enhetlig begravningsavgift för alla som är folkbokförda i Sverige, förutom dem i Stockholm och Tranås. Begravningsavgift är en avgift som betalas av alla folkbokförda i Sverige som har en kommunalt beskattningsbar förvärvsinkomst, oavsett trostillhörighet.

Avgiftssatsen för 2024 blir 27,7 öre per hundralapp. För en person som tjänar 350 000 kr om året innebär det en avgift om 969,50 kr per år, eller cirka 81 kr per månad. Avgiftssatsen för 2023 var 25,8 öre per hundralapp. Höjningen beror framför allt på ökade räntekostnader och stora underhållsåtgärder.

Läs mer om beslutet i Kammarkollegiets pressmeddelande.