• Start
  • Aktuellt
  • Kammarkollegiet ställer sig positivt till att Bolagsverket ska tillhandahålla ett system för samordnad registerkontroll

Kammarkollegiet ställer sig positivt till att Bolagsverket ska tillhandahålla ett system för samordnad registerkontroll

4 december 2023

I augusti 2023 överlämnades betänkandet En samordnad registerkontroll för upphandlande myndigheter och enheter Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. till Finansdepartementet. Kammarkollegiet ställer sig positivt till betänkandet.

Betänkandets huvudsakliga uppdrag har varit att föreslå ett effektivt och tillförlitligt system för leverantörskontroll i samband med offentlig upphandling och vid ansökan om att delta i ett valfrihetssystem.

Kammarkollegiet ställer sig positivt till att Bolagsverket ska tillhandahålla ett system för samordnad registerkontroll, och instämmer i förslaget att Bolagsverket lämpar sig väl och bedöms ha goda förutsättningar för att genomföra registerkontrollerna. Kammarkollegiet välkomnar även idén om att bygga ett modulärt system som möjliggör framtida påbyggnad för ytterligare kontroller.

Kammarkollegiet framhåller dock att det är av vikt att Bolagsverket får tillräckliga resurser för att kunna möta upphandlande myndigheters behov av skyndsam hantering.

Ta del av Kammarkollegiets hela remissvar här.