Supreme Travel Sweden AB i konkurs

19 mars 2024

Supreme Travel Sweden AB (559171-2715) inledde konkurs den 2024‑03‑18. Reseföretaget har resegaranti hos Kammarkollegiet.

Ansök om ersättning ur resegarantin

Du som har köpt en paketresa kan ansöka om ersättning ur företagets resegaranti. Notera att du inte kan få någon ersättning från reseföretagets resegaranti om din resa har avbokats eller blivit inställd på grund av någon annan orsak än reseföretagets insolvens eller konkurs.

Här hittar du information om hur du ansöker om ersättning ur resegarantin.

Använd gärna vår e-tjänst när du ansöker om ersättning.

Observera att en eventuell ansökan om ersättning enligt resegarantilagen måste ha kommit in till Kammarkollegiet senast inom tre månader från det att det står klart att den paketresa/resetjänst som avses med begäran inte kommer att genomföras.